پیشنهاد ویژه سایتRecommended
تبلیغات
تبلیغات
  • romanra
  • 13 آوریل 20
  • تمام قسمت های رمان عاشقانه بلند کردن
  • 4,112 views
  • هیچ نظر

رمان خارجی عاشقانه بلند کردن پارت دو | رمان آنلاین

رمان خارجی عاشقانه بلند کردن پارت دو

 

مانند یک ریگ روان بود . هر چه بیشتر سعی می کردم راهم را به بیرون پیدا کنم , سریعتر غرق می شدم . این موضوع هم کمکی نمی‌کرد که کاملاً مطمئن بودم کارا برای استفاده از ماشینش از من پول می گرفت زیرا پول نقد میخواست , فکر می کنم به این دلیل که ساقی او کارت اعتباری ددی را قبول نمی کرد . اگر چه ..  من واقعاً چه می توانم بگویم ؟

حالا که زندگی ام در دستان یک معتاد به کوکائین بود , هیچ چاره ای نداشتم .  به خودم یادآوری کردم تو توی جاهای بدتر از این هم بودی

خودم را روی مبل بالا کشیدم . .  کارا با سکندری وارد خانه شد و..  به ساعت نگاه کردم که مطمئن شوم درست آن را خوانده ام . می بایست هنوز خواب باشد اما او اینجا بود ..  با آن موهای بلوند آشفته ,  آرایشی که روی صورت پخش شده بود و کفش های مارک دارش که به دست گرفته بود .  طوری به نظر می رسید مانند اینکه با یک قطار تصادف کرده  . قطعا چیزی مصرف  کرده اما آنقدر به هم نزدیک نبودیم که بپرسم . همچنین نمی‌خواستم انگشت اتهام به طرف شخصی که سقفی بالای سرم و کاری به دستم داده بود بگیرم

گلویم را صاف کردم

_ هی

_  منو قضاوت نکن .  حداقل من یه نفر رو دارم که باهاش باشم

تلو تلو خوران از من عبور کرد , وارد اتاقش شد و در را پشت سرش به هم کوبید